Китептер

Ок жонгон кыз

Ок жонгон кыз

<<1 of 13>>

«Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат», — деген нуска кеп бар элибизде. Эне көргөн Айым кыз тон эле бычпай, уул ордуна ок жонуп Ата жолун да улаптыр. Ата жолун улаганы — Айымдын атасы Талгатбек Жусупов убагындагы эң күчтүү педагогдордун бири болгон. Өмүр бою Тянь-Шань районундагы Куланак орто мектебинде иштеди. Кыргыз тили жана адабияты боюнча сабак берүчү. Мектепте окуп жүргөн жылдары менин адабий шыгыма баам салып, окуучулук курактагы аңгеме, ырларымды окуп, биринчи профессионал кеп-кеңештерин айткан да ушул адам эле. Ооба, адатта, айылдагы адабият мугалими чымындуу балдардын эң биринчи адис устаты болору белгилүү. Такан агай да бизге ошондой устат эле, бирок анын билим деңгээли, илимди туюнуусу акыйкатта айылдык деп аталган деңгээлден оо кыйла-кыйла бийик эле. Ал ички күчтүү даярдыктын ээси болчу. 60-жылдардын аяк ченинде Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуп жүргөн жылдары Абдыгул Жапаров, Бейшегүл Үмөталиева өңдүү ал кездеги кыргыз тил илиминин корифейлери өздөрүнүн окууну эчак бүтүрүп кеткен студентинин аты-жөнүн унутпай, эң бир жылуу сезим менен эстеп жүрүшкөндүктөрүнө эчен ирет күбө болдум. Ал тургай бир жолу сессияда катаал (а баага андан да катаал) Бейшегүл эжебиз:

— Талгатбек окуткан бала жаман болбойт, — деп ансыз да такылдап турган мага чечилип беш деген бааны коюп бергени эсимде. «Т. Жусуповдун окутуу усулу» делип кийин Тянь-Шань районунун мектептеринде анын иш тажрыйбасы жайылтылып да жүрдү.
Ооба, окуучу-мугалим ортосундагы терең сыйга, сүйүү ымаласына негиз түзгөн нерсе бул — илим, билим айдыңы. Окуучусунан өз илиминин уланганын көрүп турган мугалим бактылуу. Мына эми мен дагы өзүбүздүн айылдан, касиеттүү Кошойдун Кара-Тоосу деп аталган улуу тоонун обологон кош чокусунун дал түбүнөн орун алган ыйык Куланак айылымдан чыккан бир чымындуу кыздын колунан жаралган тырмак алды эмгегин окуп, кубанып, анан аны Сизге сунуштап олтурамын, азиз окурман.

Айымдын жазгандарын мен Сизге анын атасынын, өзүмдүн айгайымдын арбагын терең сыйлагандан эле жолдоп олтурган жерим жок. Буга Айымдын аңгемелери өзү түздөн-түз себепкер. Китепчени окуп чыккан адам буга астейдил ишенер. Арийне, чыгарманы Мезгил жаратат. Анын маанайын Мезгил аныктайт. Эсеби, баарыбыз окуп, тарбияланып чыккан кечээги социалисттик реализм теориясынын талабында жаралган адабиятта (соцреализм өзү өтө терең теория, эгерде аны ураанчыл саясатчылар, конъюктурачыл жазуучулар шаблонго, схематизмге бастырып жиберишкен болсо, теориянын эч айыбы жок жана бул башка кеп. Жашоонун философиясы өзү түбүндө жакшылыкка умтулгуч жана алдыга үмүткөр!) кандайдыр бир орчун ой айтуу, сөзсүз бир проблема көтөрүү, бийик-бийик идеяларга маштоо, типтештирүү маселелери башкы орунда туруп келгенин билебиз.

<<1 of 13>>

🔥0
Click to add a comment
Китептер

More in Китептер

Ажал менен арбашып 1-бөлүм

201903.07.2020

Президенттин ойношу

201905.02.2020

Эне жүрөгү

201913.01.2020

Чаңдагы гүл

201916.12.2019

Тагдыр таразасы

201914.05.2019

Сүйүүдөн тамган үч тагдыр

201911.05.2019

Айгыр бийкеч

201904.04.2019

Тынымсыз кумар

201902.04.2019

Ажайып түндөр

201901.04.2019

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!