Жомоктор

Мышык жана маймыл

Мышык жана маймыл

(Индонезия жомогу)

Бир жолу мышык жолдо баратты, ким жолукса аны шылдыңдап күлдү. аңгыча бет алдынан эки маймыл чыкты.
Бул учурда маймылдар чоң дарактын бутагындагы аарынын уюгун көрүштү. Мышыктан сурашты:
– Мышык, уксаң, дарактын бутагында эмне турат?
Мышык минтип жооп берди:
– Бул чоң атамдын музыкалык аспабы.
– Үнү катуу чыгабы? – дешти маймылдар.
– Албетте, — каадалуу жооп берди мышык, — Эгер аны урса, бүт өлкө добушун угат.
– Биз да уруп көрсөк болобу?
– О-о, жок, болбойт. Чоң атам ачууланат, — деди мышык.
– Ал бул жерде жок да, — деп маймылдар мышыкты көндүрүүгө аракет жасашты.
– Туура, чоң атам жок, бирок мага аспапты кайтарууну тапшырган. Бир да жандык ага жакын келбеши керек.
– Бизге бир гана жолу уруп көргөнгө уруксат бер. Кандай добуш чыгаарына аябай кызыгып атабыз.
– Жок, болбойт, болбойт! Бүт өлкө чак-чалакей түшөт.
Маймылдар аспаптын үнүн угууга ушунчалык куштар болушкандыктан, мышыктан кайта-кайта суранышты:
– Бир эле жолу урабыз, уруксат берчи!
– Аябай каалап атсаңар, макул, — деп көндү мышык, — Ургула. Бирок, алгач мен бул жерден кетейин, болбосо чоң атам мага ачууланат. Эгер ал мен бул жерде турганда силер аспапка тийишкениңерди билсе, тыйып койбогонум үчүн толугу менен күнөөлүү болом.
– Жарайт, — деп кубанышты маймылдар, — Тезирээк кет, а биз музыкалык аспапты урабыз.
– Эй, эй, эй, — деп кыйкырды мышык качып баратып, — Мен көрүнбөй калгыча күтө тургула. Такыр көрүнбөй калганымда гана урсаңар болот.
– Тезирээк чурка!
– Күткүлө! Шашылбагыла! – мышык кыйкырды, — Мен азырынча көрүнүп турам.
– Тезирээк! – артынан маймылдар кыйкырышты.
Качан гана мышык көрүнбөй калганда маймылдар таяк табышып, аны менен дарактын бутагында турган аарынын уюгун чабышты.
Ачууланган аарылар чындап эле ушунчалык күүлдөштү, кудум эле музыкалык аспаптын добушуна окшошту. Аарылар толгон уюк жерге кулады. Маймылдар таң калганынан ооздорун ачышты. Быкылдаган аарылар асманга абага көтөрүлүштү…
Андан ары эмне болду дейсиз? Аарылар маймылдардын башын, кулагын, далысын, моюнун аеосуз чагып башташты. Денесинин ооруганынан башка эч нерсени сезбеген маймылдар бет келген жагына качышты. Артынан аарылар кубалашты.
Көлмөнү көрүп, маймылдар ага секиришти. Аарылар учуп кетишкенче, сууда көпкө отурушту. Аарынын үйүрүнү күүлдөгөн добушу алыстап барып, жок болгондо гана маймылдар суудан чыгышты.
Карашса, аларды кеңкелес кылган мышык жээкте отурат. А мышык маймылдарды күтүп туруп, кичинекей бадалдын сөңгөгүнө жөлөндү, ал жерде кызыл калемпир өсүп турган.
Маймылдар мышыкка келишип, сурашты:
– Мышык, сен бул жерде эмне кылып атасың?
– Эми мен чоң атамдын багын кайтарам, жемиштерди бирөө-жарым жулуп кетпесин.
– Эмне дейсиң? Жемиш? Жеп көрсөк болобу?
– Болот, бирок мен кетейин. Чоң атам мен силерге жемиштен жегенге уруксат бергенимди билчу болсо, ачууланат.
Маймылдар мышык алыстап кеткиче күтүп турушту, анан кызыл калемпирди абдан көп үзүп алышты, ооздоруна толтура салышып, чаймаңдашты…
Капысынан… ооздорунун ичинде от күйгөндөй болду! Маймылдар көзүнөн жаш куюлду, эриндери кызыл калемпирдин ачуусунан шишиди!..

🔥0
Click to add a comment
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!