Айгүл ШАРШЕН

Өмүргө так калтырган күн

Өмүргө так калтырган күн

<<1 of 27>>

Гүлайым кетип баратып көз жашы жүзүн жууп бара жатты, баарынан көңүлү калып, бул кең дүйнөнүн бир бурчунда өзү жалгыз калгандай кең аалам ал үчүн тар болуп турду: «Неге, неге мынчалык таш боорсуң тагдыр, бул дүйнөгө келгеним үчүн күнөөлүүмүнбү, андай болсо бул жарыкчылыгыңды көрсөтүп жаратпай койсоң эмне, ата-энемден ажыратып, мээримден куру калгыдай эмнеден жаздым, мейли сүйүү бербе, өмүрүмдү ал, бирок мага ата-энемдин мээримин берчи, канчалык картайсам дагы мага ата-эненин жакшы сөзү, мээрими ичкен суудай керек, мени андан кур калтыра көрбөчү», — деп дилинде ойлонуп жүрөгү жара тилингендей зыркырап сыздап кетип жатты. Ал ушул азыр өзүнүн бала чагын эстеди, таенеси аны өтө эркелетпесе дагы жаман айтпады, балалыгы көпчүлүк эле балдардай бирде ыйлап, бирде күлүп, бирде бар, бирде жок болуп өттү, эсине кире баштаганда бирге ойногон кыздарды көрүп, алардын өз аталары жөнүндө айткандарын укканда: «Эмнеге менин атам жок, эмнеге мага келип кетпейт, жок дегенде бир эле жолу келип кетсе мен дагы кыздарга атам бар экенин айтмакмын», — деп улутунуп алчу.

<<1 of 27>>

🔥0
Click to add a comment
Айгүл ШАРШЕН

More in Айгүл ШАРШЕН

Кайталанган тагдыр

201913.01.2020

Сыноо

201913.01.2020

Түштөгү аян

201913.01.2020

Махабат азабы

201913.01.2020

Кең пейилдик бакыт

201913.01.2020

Табышмактуу тагдыр

201913.01.2020

Ынтымак

201913.01.2020

Коштошо албайм

201913.01.2020

Тирүүлүк шамы өчпөсүн

201913.01.2020
error: Content is protected !!