Жомоктор

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

(Афган жомогу)

Бир падыша аңчылык үчүн ак бүркүттү бакчу жана аны абдан жакшы көрүп, аспеттеп турчу. Бир жолу бүркүт учуп барып, кемпирдин үйүнө конду. Кемпир дароо бүркүттү кармап, карады. Ага бүркүттүн тумшугу кыйшыктай көрүндү.
– Ай, ай, байкушум! Мындай тумшук менен кантип дан чокуйсуң? – деп кемпирдин боору ооруду.
Ал бычакты алып, тумшуктун өйдөңкү бөлүгүн кескиледи. Эки тарабын бирдей көлөмгө келтирип, бүркүттүн чеңгелин карады, бул да кемпирге тырмактуу көрүндү.
– Ой, бактысызым!, — деп кейиди кемпир, — Бир да адам сенин тырмагыңды алууну ойлонбодубу? Ушул өскөн тырмактардан улам бутуңа араң гана таканчыктап атасың.
Кемпир тез-тез тырмактарын кыркты. Ал байкуш, бүрткүттү жакшы көрүп, тоскоолдук жараткандардан арылтууну көздөдү. Падыша ак бүркүтү учуп кеткенин угуп, ким таап келсе, сыйлык берээрин жар салды. Эл бүркүттү издешип, кемпирдин үйүнөн табышты. Аман-эсен падышага жеткиришти. Кемпир бүркүттү абдан жакшы көргөндүктөн, ашыкча камкордук көрүп, байкуш бүркүттү кандай акыбалга жеткиргенин да айтышты. Падыша бүркүтүнө карап, абдан кайгырды, бирок, унчукпады. Бир гана эркиндикке кое берүүнү буйруду жана баалай билбегендин колуна түшкөндөрдүн баарын ушундай тагдыр күтөөрүн божурады.
Эсиңерде болсун, достор – жамандыктын эки түрү бар: Же душман акылдуулук менен кайгыга чөмүлтөт, же келесоо досуң камкордугуна алат.

🔥3
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Карга ийнеликти чокуй албады

201903.02.2020
error: Content is protected !!