Жомоктор

Калым аким

Калым аким

(Афган жомогу)
Качандыр бир эки адам чогуу тамактанышыптыр. Биринин беш каламасы, экинчисинин үч каламасы бар экен. Так ошол маалда жолдон улан өтүп калды. Улан тамактанып отургандарга басып келип, саламдашты. Алар алик алышып, чогуу тамактанууга чакырышты. Улан макул болду. Тамактанып бүтүшкөндөн кийин улан аларга сегиз алтын тыйын берип:
– Муну алгыла, каламаңарды акысы, — деди.
Алар тыйынды алышып, бөлүшө башташты. Беш каламанын ээси кыйкырат:
– Беш тыйын меники, үч тыйын сеники, анткени менде беш, а сенде үч калама бар болчу.
А берки адам тыйындын жарымын алгысы келди. Талаш күчөдү, эч кимиси өз чындыгын бергиси келбеди.
Ошондо, калыс акимге барышты, эмне болгонун айтышты. Аким үч каламанын ээсинен сурады:
– Тиги улан сага үч алтын тыйынды чын ниети менен бериптир, эмнеге аны алгың келбеди?
– Улуу урматтуу, мен буга макул эмесмин, — деди ал, — Мен өз үлүшүмдү талап кылам.
– Сен өз үлүшүңдү талап кыласыңбы? – деди аким, — А сенин үлүшүң болгону бир алтын тыйын, калган жети алтын тыйын башканыкы.
– Кандайча, улуу урматтуу, мага бир алтын тыйын гана тиет? – деп нааразыланды адам, — Мен ал турмак үч алтын тыйын алууга да макул эмесмин, а сен болгону бир алтын тыйынды айтасың!
– Силер үч адам болчусуңар, — деп жооп берди аким, — А калама – сегиз. Ар бир каламаны үчкө бөлгөндө , алардан жыйырма төрт кесим чыгат. Силер тең жеген болсоңор, анда ар бир адамга сегиз кесимден тийген. Сенин үч каламаңдан тогуз кесим чыккан. Сегизин сен өзүң жедиң, бир кесим гана артты. Эгер жолоочу сегиз кесим жеген болсо, анда ага сенин каламаңдан арткан бир кесим да кирди. Ошондо, сенин үлүшүң — бир алтын тыйын, а таанышыңдыкы – жети алтын тыйын. Өзүң да ойлон, кандай эсеп чыгаар экен?
– Туура, — деди анда тигил адам, — Мен эми түшүндүм, сенин айтканыңа макулмун.

🔥2
Click to add a comment
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Карга ийнеликти чокуй албады

201903.02.2020
error: Content is protected !!