Жомоктор

Акыйкат сот

Акыйкат сот

(Афган жомогу)

Бир сараң кишинин капчыгы жоголду, ичинде жүз ашрафи (афган акчасы) бар эле. Канча издесе да, канча аракеттенсе да, кайгыга батса да – эч нерсе табылбады. Анда ал: «Ким капчыгымды таап алып кайтарып берсе, сүйүнчүгө 10 ашрафи берем», — деп жарыялады.
Бир жакшы адам капчыкты таап алды да, сараң кишиге бергени келди.
– Өзүң убада кылгандай он ашрафини бер, — деди ал.
– Бул капчыкта жүздөн он ашрафи бар эле. А азыр жүз гана ашрафи турат. Тогуз жүз ашрафи сенде калды. Сен өзүңдүн үлүшүңдү алыптырсың! Дагы менден эмнени каалайсың? –деди сараң киши.
Жакшы адам сотко кайрылды, ага баарын айтып берди. Сот сараң кишини чакырып, сурады:
– Эмнеге анын үлүшүн бербедиң?
– Ал өзү капчыктан алыптыр, — деп жооп берди сараң, — Мен ага эмнени бермек элем?
Сот капчыкты алып, ичин карады да, мурда кандай жабылса, так ошондой жапты. Андан кийин:
– Эгер капчыгыңда жүздөн он ашрафи бар болсо, бул жерде жүз гана ашрафи бар экен, демек, бул капчык сеники эмес. Өзүңдүн капчыгыңды изде, а муну таап алган адамга бер. Капчыктын ээси табылганда кайтарат, — деди.

🔥0
Click to add a comment
Жомоктор

More in Жомоктор

Ачкөз

201928.04.2020

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?

201928.04.2020

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

201928.04.2020

Манора

201928.04.2020

Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу?

201928.04.2020

Таранчы

201928.04.2020

Келесоолордун достугу – душмандардын кастыгына тең

201918.02.2020

Калым аким

201903.02.2020

Үпүп

201903.02.2020

Яндекс.Метрика
error: Content is protected !!