Наалыба

Бул китеп аркылуу сиз:

 • Үнөмдөп жашоого аракет кылуу акча табууга корогон энергияга эле барабар экендигин түшүнөсүз;
 • Байлыкка болгон көз карашыңызды оңдоп, ага жетүүгө умутуласыз;
 • Түзүк киреше табуу жолдорун бекиткен жашыруун ынанымдарды таап чыгасыз;
 • Ой жүгүртүүңүздү акчаны четке кага тургандай эмес, өзүңүзгө тарта тургандай кылып тескейсиз;
 • Акчаны энергиялык агым катары кабыл алып, аны жөнгө салуунун сырларын билесиз;
 • Сүйлөгөн сөзүңүздү терс пикирлерди оозанбагандай кылып оңдоп чыгасыз;
 • Кайдыгерликти эмес, алдыга умтулууга болгон кумарланууңузду өнүктүрөсүз;
 • Эмоцияларыңызды акча табуунун бир шайманына айлантасыз;
 • Ааламдын так суроо-талабын калыпка салып баштайсыз;
 • Жүрөгүңүздүн чакырыктарын угууну жана аны негизги акча булагына айлантууну үйрөнөсүз;
 • Ааламдын кайрылуусун кармап калып, аны жөндүү колдонууга өтөсүз;
 • Идеяларды кантип акчага алмаштыруу керек экендигин билесиз;
 • Чечкиндүү кадамдарды таштайсыз;
 • Акча суудай агып жок болбостон, топтолуп, көбөйүүсү үчүн эмне кылуу керек экендигин түшүнөсүз;
 • Сизди мобилизациялашууга жана кирешеңизди көбөйтүүгө мажбур кылган «ишеним секиригин» жасайсыз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *