Молдокенин кыянатчылыгы

1 CTP 58

Бейшен медресени бүтүп келгенден кийин Нарын областына караштуу айылдардын бирине молдо болуп барды. Жаш, билимдүү жигитти мечиттеги молдолор сыйлап турушат. Ошол учурда кайра куруунун шарапаты менен тубаса көзү ачыктар, молдолор көбөйүп, «баланча айылда түкүнчө көзү ачык чыгыптыр, түкүнчө деген тубаса молдо баардык ооруну окуп эле айыктырат экен», деген сөздөр күндөн күнгө күчөп турган: «Кантсе да билимдүү да, кыйын экен», дешип айыл ичинде кадыры көтөрүлө баштады. Ошол кезде Бейшен күчкө толуп, алдына келгенди ажыдаардай аңтарып турган кези. Анын молдолордон айырмаланып турган айрыкча бир өнөрү бар эле: ал кыз-келинди көргөндө жантыгынан кетип, көздөрү карышкырдын көздөрүндөй эле кызара калчу. Кокус өңдүү-түстүү кыз-келиндер дем салдырганы келип калса, ал ар убак түнкүсүн дем салаарын айтканда кээси келип молдонун кайырмагына илинип, уятынан үйбүлөсүн сактоо үчүн ичи-жигин билгизбей калса, кай бири ага чындап эле берилип алчу. Кээ бир молдолор анын түнкүсүн дем салаарын угуп, анын өзүнөн сурашканда, ал: «Жылдыз толгондо аалам сырларынын баары жылдыздардын айланасына топтолот да, баардык оорулардын шыпаасын берет», деп жооп берчү. Аны уккандар ого бетер анын сөзүнө муюп, ишеничи күч болуп калаар эле.

1 CTP 58

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *